HAR DU EN GOD FORRETNINGSIDE?

 

Vi mener det er fire elementer som er avgjørende for å lykkes.

TEAM | MARKED | TEKNOLOGI | KAPITAL

Hos 2-venture AS utfordrer vi ideen og utvikler mulighetene med våre samarbeidspartnere.

Våre reiser

 
Samarbeidsprosjekter

2-venture har sammarbeidet med ABAX AS, EffectShips AS og SafeUse AS.

Selskapet har vært medvirkende i EU’s rammeprogram, EUREKA og Forskningsrådet. Mottatt TNOK 400 i PES støtte fra Forskningsrådet. Utarbeidet høsten 2012 en detaljert strategi- og handlingsplan for SafeUse AS.


SafeUse AS

Thomas Andreassen var daglig leder og aksjonær (via 2-venture AS) i SafeUse AS i perioden 2013-2018. Et spennende forretningskonsept innen kjemikaliedokumentasjon og riktig strategi samt solid teamarbeid skapte muligheter og verdier.

Selskapet ble solgt høsten 2018.

MilieuBank AS

I mars 2020 ble MilieuBank AS stiftet.

Selskapet skal hjelpe alle deler av samfunnet til å dokumentere og oppfylle FNs bærekraftsmål ved bruk av sensorløsninger og intelligent løsninger som så langt det er mulig automatisk overvåker og dokumenterer dette.

2-venture AS er med som gründer og investor. Mer informasjon finner du på www.milieubank.com

 

integritet og erfaring

Thomas Meinich Andreassen er gründer og daglig leder av 2-venture AS. Han har 15 års ledererfaring fra SaaS og teknologi selskaper og 9 års internasjonal erfaring.

Ønskes en profesjonell partner med høy grad av integritet så ta kontakt for en uforpliktende prat.

LinkedIn profil

© Opphavsrett 2-venture AS